Community of Practice #88

DSC_0026

การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย :  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
คลิกชมเทคนิคดี ๆ  
MS PKRU การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ดร.ศิรวิทย์  ศิริรักษ์  อาจารย์สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปแบบของการเผยแพร่บทความวิจัย

          รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 แบบ ก็คือ

  1. นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือเรียกสั้นว่า การนำเสนอ Conference ซึ่งแบ่งอีกว่าเป็น ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ เป็นระดับก็จะเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นนานาชาติจะเป็น ภาษาอังกฤษ
  2. การเผยแพร่ในวารสาร ซึ่งจะมีหลายแบบ เอาแบบง่าย ๆ เหมือนกันที่เป็นภาษาไทย กับ Inter ที่เป็นภาษาอังกฤษ

เทคนิคการเลือกวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่

          ขึ้นอยู่กับงานว่างานของเราตรงกับ Theme หรือว่าตรงกับแนวทางการประชุมใด หรือว่าวารสารใด สมมติเราเป็นทางด้านการบริหารธุรกิจ เราก็เลือกเวทีที่เน้นไปทางด้าน การจัดการ อย่างน้อยต้องมีคำว่า Scope เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ

บทความของท่านอาจารย์มีอ้างอิงผ่านฐานข้อมูลหลายชิ้น ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมค่ะ

          ถ้าการนำเสนอก็เอาเป็น Conference ก่อนแล้วกัน Conference ก็มีหลายที่ แต่ที่ชอบเยอะ ๆ ก็จะเป็นทางเหนือ เหมือนเราได้เจออะไรใหม่ ๆ ไปเจอของลำปางนั่นก็ดี พอไปแล้วก็เจออะไรใหม่ๆ และเจอผู้ที่ทรงที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางกับเรื่องที่เราจะคึกษาก็จะได้ Comment อะไรที่เป็นประโยชน์เยอะ

บทความของท่านอาจารย์มีอ้างอิงผ่านฐานข้อมูลหลายชิ้น ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมค่ะ

          ส่วนมากเขาจะเรียกว่า การอ้างอิง หรือเรียกว่า Citation ก็จะเป็นงานวิจัยที่ ถ้าพูดตรง ๆ ก็เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่วนมากก็จะนำเสนอในวารสารที่เป็นแบบ Inter หรือว่าเป็น   Conference หรือการประชุมที่มันค่อนข้างจะเป็น Inter หน่อย ซึ่งพวกนี้จะมีคน Cite ที่ว่าอ้างอิงเยอะ ส่วนมากถ้าเป็นภาษาไทยจะมีข้อกำจัดด้านภาษา คนจะมาอ่านแล้วก็ Cite เนี่ย พูดตรงๆ Google ที่จะดูว่ามีคน cite หรือไม่ cite เยอะ มันจะดูจาก Google Citation  ดังนั้นการที่ Google จะจับว่างานของเรา cite ถึงพูดถึง อ้างอิง ถ้าให้ดีเป็นภาษาอังกฤษ

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ

          การเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วลงตีพิมพ์ในวารสาร Inter หรือวารสารอังกฤษเนี่ย เราไม่ใช่ Native Speaker หรือไม่ใช่เชื้อชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นเวลาเราทำ ต่อให้ดียังไงเราต้อง Proof ตัวเองกับเจ้าของภาษา ดังนั้นเวลาทำเสร็จ อันแรกเลยเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องภาษามากก่อน เราสนใจเรื่อง Content หรือเนื้อหาที่เราทำ พอทำเสร็จ เราก็ค่อยส่งให้ตัว Editor หรือเราไปจ้างคน Proof ภาษาเราอีกทีหนึ่ง ให้มันเป็นรูปแบบภาษาที่ชาตินั้นๆ เขาใช้กัน

ข้อคิดสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่

          ปัจจุบันมุ่งเน้นให้คนทำวิจัยเยอะขึ้น แล้วก็ถ้าทำวิจัยแล้ว ถือว่าท่านได้แต้มประเมินอาจจะสูงขึ้น เพราะว่าสอนก็มี งานวิจัยก็มี ต่อไปงานวิจัยก็จะเยอะขึ้น เพราะฉะนั้นเชิญชวนให้น้อง หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มีความสนใจอยากทำวิจัย ก็ได้เข้ามาทำวิจัย นอกจากทำเพื่อตัวท่านเองแล้ว ยังทำเพื่อคณะ และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อท้องถิ่น งานวิจัยที่เราทำก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นที่มาอ่าน จะได้ไปต่อองค์ความรู้ต่อไป หรือว่าเป็นชาวบ้าน สามารถเอาความรู้ไปถ่ายทอดชาวบ้านได้

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s